Voice to Text: từ file âm thanh tạo ra nội dung dễ hiểu và tóm tắt ý chính

Tải file âm thanh hoặc video lên, chọn ngôn ngữ xuất ra, có thể viết prompt hoặc không. Chỉ dành cho gói Nâng Cao. File dưới 25Mb. Hỗ trợ mp3, m4a, wav, mp4, mpeg, webm 

Một số công cụ hỗ trợ chia file âm thanh dài thành nhiều phần:

Cắt file âm thanh thành nhiều phần 
https://products.aspose.app/audio/splitter

Cắt từng phần của file âm thanh ra file riêng
https://www.onlineconverter.com/cut-mp3

Bạn chọn file trong máy tính hoặc điện thoại. 

File có thể là file ghi âm, mp3, m4a. Thậm chí là video như file mp4, mpeg.

Lưu ý: phải dưới 25Mb.

Bạn nên ghi âm từng đoạn dưới 30 phút thì xử lý dễ dàng hơn. Hoặc dùng phần mềm tách file thành nhiều đoạn dưới 25Mb.

 

Ô nhập mô tả (prompt) có thể không cần điền. Hoặc điền cụ thể file này là gì (nội dung cuộc họp, phỏng vấn), hoặc là phần tiếp theo của file trước, và tóm tắt ý chính của file trước. Điều này giúp A.I dễ hiểu bối cảnh và xử lý nội dung chính xác hơn.

Sau khi bấm xử lý, A.I sẽ nhận biết và tạo ra nội dung (transcript) vào ô xử lý. 

Bạn có thể copy nội dung (transcript) này qua các AI Form khác xử lý tiếp (ví dụ tạo kịch bản video). 

Hoặc bấm "Viết lại dễ hiểu" để A.I đọc và viết thoáng lại một cách dễ hiểu cho bạn. Lưu ý GPT-4o sẽ phân tích kỹ hơn và viết lại chuẩn xác hơn, giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn.

Video demo: 


(*) Xem thêm

Đã thêm vào giỏ hàng